1 de jul. 2021

116 projectes d’energies renovables insostenibles

De la web de Gepec

Ens oposem a 116 projectes d’energies renovables insostenibles

Alguns d’aquests projectes s’han dictaminat com a no viables per part de la Ponència Ambiental d’Energies renovables, com ara la central eòlica de Xerta


Hem presentat un total de 116 documents d’abast a projectes d’energies renovables que, sota el nom d’energia verda i sostenible, destrueixen el paisatge, la biodiversitat i el futur del territori. La majoria d’aquests projectes són impulsats per grans multinacionals com Naturgy, Repsol o Enel Green Power.

Els anomenats documents d’abast són uns informes que han servit per demostrar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que, aquests projectes, tenen greus afectacions en el futur desenvolupament del territori, en el medi ambient i la biodiversitat. D’aquests 116 documents d’abast, 88 fan referència a projectes de centrals eòliques i 28 a centrals fotovoltaiques.

Des de l’aprovació del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, Catalunya ha experimentat una allau de sol·licituds de projectes, tant de centrals eòliques com solars fotovoltaiques, que posen en evidència la manca de planificació territorial de l’àmbit. Cal destacar que, aquests projectes, s’ubiquen principalment al Camp de Tarragona, a les Terres de l’Ebre, i al Sud de la Província de Lleida.

Des de l’entitat, treballem des de fa mesos per exigir la derogació del Decret Llei 16/2019 i la moratòria de tots els projectes clarament insostenibles, i demanen més planificació en la transició energètica, un model d’energies renovables sostenible, democràtic, just, i amb el mínim impacte ambiental possible.

La tasca del GEPEC-EdC ha servit per aturar projectes que afecten greument al territori, com ara la Central Eòlica de Xerta i Vandellòs II.a

El cas de la central eòlica de Xerta

De totes les entitats consultades, el GEPEC-EdC va ser l’única entitat que va presentar un Document d’Abast. En rebre la notificació del projecte de la central eòlica de Xerta (Baix Ebre) promoguda per l’empresa Planta Enersos III SLU, vam presentar un document d’abast amb les consideracions, especificant que l’emplaçament de la central eòlica Xerta era totalment inviable i insostenible.

Aquest document l’avalua posteriorment la Ponència Ambiental d’Energies Renovables, en contraposició amb el projecte emès per l’empresa. Alguns dels arguments en contra presentats pel GEPEC-EdC són els següents:

Distància del projecte als diferents
espais naturals i àrees de xarxa natura 2000
En primer lloc, per la seva ubicació, totalment inadequada per estar projectada entre diversos espais naturals protegits i de gran importància ecològica i paisatgística. El projecte de la central eòlica Xerta es situava molt a prop d’espais protegits per la Xarxa Natura 2000, com les Serres de Cardó – El Boix, del sistema prelitoral meridional, i a tan sols 1,58 km del Parc Natural dels Ports.

És més que evident la central eòlica projectada està extremadament propera a aquest conjunt d’espais naturals protegits i que comportaria una greu afectació en la biodiversitat i en la conservació de les àrees naturals protegides.

En la mateixa zona, es va projectar anteriorment el projecte Xerta-Sènia, una instal·lació de generació híbrida, que va ser desestimada per la seva ubicació. Si el projecte Xerta-Sènia va ser desestimat per la seva ubicació, que és molt propera a la localització de la central eòlica de Xerta, és més que evident que la central eòlica no està situada en una zona adequada.

La central eòlica de Xerta, al Baix Ebre, també té afectacions sobre la connectivitat i la fauna i flora amenaçada. Vam fer constar totes les afectacions a la biodiversitat en el document d’abast. Algunes d’aquestes són:

Pel que fa a l’afectació del projecte a les aus, quatre dels sis aerogeneradors es troben en zones amb una vulnerabilitat mitjana/alta, és a dir, l’afectació en les aus és molt major per la seva ubicació. Aquest argument té un pes prou significatiu per a desestimar el projecte, tenint en compte, a més a més, que en aquest territori del Baix Ebre hi caça una parella d’Àliga Cuabarrada (Aquila fasciata), un rapinyaire en perill d’extinció. Les principals amenaces per les quals la Cuabarrada està en greu estat de conservació són la pèrdua del seu hàbitat i l’electrocució i col·lisió amb la xarxa elèctrica. Nosaltres mateixos hem pogut constatar que la zona de l’Assut de Xerta i el seu entorn proper forma part del territori d’una parella d’Àguila Cuabarrada (Aquila fasciata).

Aquests són els arguments més potents presentats pel GEPEC-EdC, tot i no ser els únics. Entre altres, també argumentavem l’impacte visual que provocaria la central eòlica en qüestió, ja que s’ubicava en una zona amb un alt interès paisatgístic, i la instal·lació dels aerogeneradors podia provocar l’alteració del fons escènic de l’àrea. Gràcies a aquestes dades i aportacions, la Ponència Ambiental d’Energies Renovables va emetre un informe desfavorable sobre la central eòlica Xerta, amb arguments com per exemple:com que existien elements determinants que es consideraven insalvables per l’afectació a espècies de fauna protegida (àguila daurada i duc), i fauna amenaçada (àguila cuabarrada i trencalòs)”. Alhora, la Ponència “preveia que els aerogeneradors projectats podien alterar el fons escènic del Parc Natural dels Ports de manera irreversible”, utilitzant així part dels arguments presentats pel GEPEC-EdC.

Tot i que algunes de les Administracions públiques també presentessin consideracions (en alguns casos, molt possiblement favorables a la instal·lació de la central eòlica Xerta), creiem que la Ponència Ambiental d’Energies Renovables ha analitzat exhaustivament el Document d’Abast presentat pel GEPEC-EdC, fet que ha permès observar que el projecte tenia una gran quantitat de mancances i podria comportar greus afectacions en la biodiversitat i el medi ambient.

Des del GEPEC-EdC recorden que, Ecologistes de Catalunya (dels quals formen part) ha impulsat un manifest “Per un model energètic sostenible a Catalunya”, i animen a entitats, institucions, ajuntaments, i a persones que, a títol individual ho vulguin fer, signin el manifest.

-.-

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada